Nasi specjaliści

prof. KAAFM dr n. med. Paweł Szymanowski

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Hanowerze, w Niemczech. Specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa uzyskał w Szpitalu Klinicznym Charité w Neuruppinie oraz w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Drezdeńskiego w Görlitz. Założyciel i były prezes Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego, członek Europejskiego Towarzystwa Uroginekologicznego, kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, autor nowych technik operacyjnych, podręczników i licznych publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, szkoleniowiec.

Szczególne zainteresowania: chirurgia małoinwazyjna, chirurgia robotyczna, operacyjne leczenie nietrzymania moczu i obniżenia narządów miednicy mniejszej, onkologia ginekologiczna, endometrioza, mięśniaki macicy, guzy jajników, zespół policystycznych jajników, niepłodność, patologia ciąży, choroby i chirurgia piersi, operacyjne uzgadnianie płci.

dr Wioletta Katarzyna Szepieniec

Ukończyła studia w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa uzyskała w dwóch niemieckich placówkach: szpitalu w Aurich oraz szpitalu klinicznym Uniwersytetu Drezdeńskiego w Görlitz. Ukończyła podyplomowe studia medycyny estetycznej. Członkini Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej, autorka licznych publikacji oraz wystąpień na konferencjach naukowych.

Szczególne zainteresowania: chirurgia małoinwazyjna, chirurgia robotyczna, operacyjne leczenie nietrzymania moczu i obniżenia narządów miednicy mniejszej, endometrioza, mięśniaki macicy, guzy jajników, onkologia ginekologiczna, niepłodność, patologia ciąży, ginekologia estetyczna, medycyna anti-aging, ginekologia dziecięca, choroby i chirurgia piersi, diagnostyka utrasonograficzna.

dr Hanna Szweda

Ukończyła studia w Warszawskiej Akademii Medycznej. Specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa uzyskała w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP w Warszawie. Stypendystka programu UE Erasmus, w ramach którego odbyła staż w hiszpańskim Universitat de Lleida. Autorka licznych publikacji, prowadząca wykłady na kursach dla lekarzy i fizjoterapeutów. Wykładowca Wydziału Medycznego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Szczególne zainteresowania: chirurgia małoinwazyjna, operacyjne leczenie nietrzymania moczu i obniżenia narządów miednicy mniejszej, endometrioza, niepłodność, mięśniaki macicy, guzy jajników, zespół policystycznych jajników, prowadzenie ciąży, patologia ciąży, zaburzenia hormonalne, diagnostyka utrasonograficzna.

dr n. med. Paulina Banach

Ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Stypendystka LLP Erasmus na Johannes Gutenberg Universität Mainz, w Niemczech. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie ginekologii i położnictwa zrealizowała w Klinice Onkologii Ginekologicznej w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym w Poznaniu. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W 2019 roku obroniła rozprawę doktorską (temat rozprawy: „Strategie proteomiczne w diagnostyce rozrostów i nowotworów trofoblastu”). Autorka publikacji w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Wykładowczyni na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Szczególne zainteresowania: chirurgia małoinwazyjna, operacyjne leczenie nietrzymania moczu i obniżenia narządów miednicy mniejszej, mięśniaki macicy, guzy jajników, profilaktyka.

prof. dr hab. n. med. Filip Gołkowski

Ukończył studia medyczne w Akademii Medycznej w Krakowie. Profesor nauk medycznych, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz endokrynologii. Członek wielu towarzystw naukowych, między innymi European Society of Endocrinology, The Growth Hormone Research Society, The Endocrine Society, European Neuroendocrine Society, European Thyroid Association, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Autor i współautor licznych publikacji naukowych w wiodących czasopismach międzynarodowych oraz krajowych. Długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny oraz klinicysta w Katedrze i Klinice Endokrynologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie pełni funkcje dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz kierownika Katedry Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych.

Szczególne zainteresowania: choroba Hashimoto oraz choroba Gravesa i Basedowa, nowotwory tarczycy, choroby przysadki, przytarczyc i nadnerczy, zaburzenia metaboliczne, kontrola specjalistyczna i leczenie zaburzeń układu endokrynnego w przebiegu ciąży.

prof. dr hab. n. med. Józef Krzysiek

Ukończył studia w Akademii Medycznej w Krakowie. Członek wielu towarzystw, m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Europejskiego Stowarzyszenia Ginekologów i Położników (EAGO). Autor oraz współautor ponad 200 publikacji naukowych. W latach 2004-2014 ordynator Oddziału Klinicznego Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Profesor zwyczajny oraz w Katedrze Ginekologii i Położnictwa CM UJ.

Szczególne zainteresowania: endokrynologia ginekologiczna, prowadzenie ciąży, patologia ciąży.

dr Krzysztof Stuwczyński

Ukończył studia w Akademii Medycznej w Krakowie. Specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa uzyskał w Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył staż w Hospital of the University of Pennsylvania w Filadelfii, w USA. Zgromadził bogate doświadczenie kliniczne, pracując w Oddziale Patologii Ciąży, Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Krakowie.

Szczególne zainteresowania: prowadzenie ciąży, patologia ciąży, niepłodność, operacyjne leczenie nietrzymania moczu i obniżenia narządów miednicy mniejszej.

dr Jerzy Jakubowski

Ukończył studia w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa uzyskał w Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Posiada liczne certyfikaty: londyńskiej Fundacji Medycyny Płodowej (Fetal Medicine Foundation – FMF) w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej nieprawidłowości w budowie oraz podejrzenia wad genetycznych w ciąży, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Sekcji Ultrasonografii i inne.

Szczególne zainteresowania: diagnostyka utrasonograficzna, prowadzenie ciąży, patologia ciąży.

dr Jacek Gąsiorowski

To nasz anestezjolog. Ukończył studia w Akademii Medycznej w Krakowie. Wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobywał na oddziałach intensywnej terapii. Jako jeden z pierwszych anestezjologów w Polsce wprowadził kartę kontroli okołooperacyjnej WHO.

Szczególne zainteresowania: anestezjologia, medycyna bólu.